Oh, Dear!

Oh, Dear! är resultatet av ett forskningsprojekt som undersöker relationer mellan aristokratin och deras hundar vid tiden för sekelskiftet 1900. Utgångspunkten är den Gyllenstiernska fotosamlingen på det skånska godset Krapperup. Boken innehåller ett femtiotal fotografier ur samlingen, där hundar utgör en central del av motivet, samt två essäer. Titeln anknyter till grevinnan Ellen Gyllenstiernas älsklingshund, manchesterterriern Dear som är flitigt dokumenterad i familjens fotoalbum.
—–Boken är ett samarbete med etnologen Ritwa Herjulfsdotter. Utkom 2021.

Utgivare: Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. ISBN 978-91-87944-23-9

Skrivet om boken: Arte et Marte