Tre dikter

73

På stora infarten till staden
Platsen förtätas, stiger     På tå  häv!
Okroppsliga skuggor lyfter sig
längs horisonten,
blixtinkallade
till extra ordinarie sammanträde.
Inuti, en tätt befolkad
ensamhet
.

79

Vi anländer tidigt en morgon
Trafikleden    lite grann så här från ovan
bred, ståtlig – slingrande –
ödslig –
I cirkulationsplatsen
bryter en hare mot Trafikförordningen,
tredje kapitlet,
trettonde paragrafen.
.

63

Snart går en pojke nedför en gata
Han är rödhårig,
rävaktig.
Med kartliknande pigmentering:
Tusen öar kring kindbenen.
På underläppen, en hel mindre stad.
Vid närmare undersökning visar den sig
fullt beboelig.

Javisst.