Röhsska museets historia och samlingar

Etnologen och forskaren Ritwa Herjulfsdotter har inventerat två av Röhsska museets viktigaste samlingar. I sammanlagt fyra volymer dokumenteras Fredrik Robert Martins japanska samling och Jon Gustaf Siljeströms samling av fingerringar i text och bild.

Redaktör och projektkoordinator: Andreas Kittel. Foto: Carl Ander. Översättning: Robin Blanton. Projektet har bedrivits med stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse. Böckerna är tillgängliga i Röhsska museets butik.

Utgivare: Röhsska Konstslöjdmuseets vänner
ISBN 978-91-984980-1-1, 978-91-984980-0-4, 978-91-984980-3-5, 978-91-984980-2-8