Digitala lämningar: Vem röjer bland kvarlåtenskapen?

Begreppet ”döstäda” etablerades brett under 2017 (också utanför tvångsneurotikernas skara). Margareta Magnussons uppmärksammade debutbok gav ordet innebörd, och en given plats på Språkrådets nyordslista. Idén är enkel: Det åtrådda målet är själsfrid. Några tag med kvasten kan bespara eftervärlden både osämja och känslomässigt rabalder.

Samtidigt diskuteras också digitala lämningar. Vad händer på nätet efter vår död? Vem röjer bland kvarlåtenskapen? Marknaden för publika molntjänster växer stadigt, och med den all världens serverhallar. Lagrade data har blivit en betydande utsläppskälla. Snart större än flyget, menar bedömare. Det arbetas febrilt på problemet och hoppet står, som så ofta, till tekniken. För vem vill väl ändra beteende?

Det svindlar. Miljarder plutmunnar och stenansikten, dicpics, suddiga semesterbilder, barnbarnets första stapplande steg (den oklippta versionen), oräkneliga Excelark och Wordfiler som öppnats för sista gången – tunga moln drar över himlen. Hög tid för nya städvanor.