Frihetskamp kan föras på flera fronter

”Men i Sverige diskuterar man färgen på plåster.” Så avslutar religionsforskaren Svante Lundgren en välskriven och mycket nedslående understreckare (SvD 19/8) om våldtäkt i krig och folkmord. Islamiska statens övergrepp står naturligt i fokus, men texten belyser även en lång historia av sexuellt våld som stundvis omgärdats av tystnad. Det är angelägen läsning. Men varför denna slutkläm? Kanske är den tänkt som illustration till avgrundsdjupa klyftor, men normkritiska samtal på hemmaplan måste inte stå i konflikt med vidare perspektiv över världsläget. Frihetskamp kan föras på flera fronter. Och även om världen brinner måste vi planera för en vardag. Med eller utan plåster.