Sömnens tvilling

Människor avlider, djur dör. Pressens tumregel markerar vår plats överst i näringskedjan, men är sedan länge på dekis. Numera dör även människor. Ordvalet är istället en fråga om tonart. Tre bokstäver är pang på. Sju är mjukare, mer vördnadsfullt. I nyhetsrubriker anar jag ett mönster: Dennis Hopper är död. Louise Bourgeois har avlidit. Hetlevrad jänkare mot tankfull fransyska. Mästerregissören Ingmar Bergman är oftast död, medan tidigare hustrun Ellen Bergman (med samma yrke) är avliden. Undantag saknas förstås inte. Till exempel är Kerstin Thorvall lika död som avliden.
—–Vad avgör då ordvalet? Ålder, kön eller yrke? Var, när och hur? Om man faller i strid eller tynar av hemmavid med lockarna böljande över en broderad huvudkudde?