Bevare oss för döda djur

Naturvårdsverket stoppar uppstoppat på svenska museer. Det är bland annat de konserverade djur som bebor Naturhistoriska riksmuseets så kallade naturrum, där flora och fauna presenteras i naturlig kontext, som skall låsas in utom synhåll för besökaren. Beslutet sägs vila på etiska grunder; ingen skall behöva se döda djur! Pappmodeller, eller varför inte teckningar, duger gott som folkbildning. Ett slags handgriplig eufemism, med andra ord. Nu frågar man sig förstås om denna når också utanför institutionerna: Hur snart kan Naturvårdsverket bannlysa lammkotletter och revbensspjäll från landets charkdiskar?