Den tuktade kroppen

Antikens fettskräck, förkristen smalmat och sentida bokfloder. I DN synar Magnus Västerbro alla tiders kroppskultur. Det handlar om skiftande ideal i jakten på drömkroppen, och vardagsnära paroller som mindre mat, mer motion. Texten berör lord Byrons dödliga självsvält: Extrem diet och regelbundna kräkningar förvandlade lorden till en skugga. Han ogillade fetknoppar. Och såg en tuktad kropp som uttryck för den starka själen. Förvånande nog förs inga diagnoser på tal – trots tydliga symptom bortom romantikens hålögda diktarideal.