Förlorad oskuld

Ödesdigra händelser lär oss nya ord och namn, och färgar vår retorik. Efter bomben i Stockholm 2010 talade vi om nationens oskuld: Miste vi den där på Bryggargatan, eller kanske redan på Sveavägen? Tankegångarna i bloggosfären var identiska efter attackerna i Norge. Det är helt naturligt. Men oskuldsbegreppet är inte oproblematiskt. Som egenskap kan oskulden rymma både naivitet och tanklöshet. Att förlora den rent kroppsligt är långtifrån alltid traumatiskt. Och en våldtäkt är alltid en våldtäkt, oavsett offrets tidigare erfarenheter.