Är du okunnig får du gå

”Sådana där vet inte ens vem Stig Lindberg är” ryter innehavaren av den lilla prylboden och söker mitt stöd. Sekunder innan har hon tvålat till en slöjbeklädd kund som snudd på slagit omkull några keramikfigurer i den trånga butiken. Som första bästa blekansikte utses jag till allierad, men istället för bifall (och oaktat mina Lindberg-kunskaper) utdelar jag en frusen blick innan jag lämnar butiken.
—–Filosofen Francis Bacons kända formulering ”kunskap är makt” brukas flitigt i skilda sammanhang. Mer sällan talas om att faktiskt omsätta vetandet: Spridda namn, årtal och bevingade ord kan skörda färgglada tårtbitar och inbringa postkodmiljoner, men inte nödvändigtvis mer än så. Empirikern Bacon hävdar att fördomar hindrar oss från att nå den objektiva kunskapen och dess omsättande. Den argsinta butiksinnehavaren bekräftar, och gör kunskap till slagträ mot den oönskade kunden. Droppa rätt namn så kan du få. Men är du okunnig får du gå. Omsättningen är låg den dagen, i alla tänkbara avseenden.