Rekryten och älskaren

Försvarsmakten rekryterar. I en omfattande kampanj jagas friskt blod till en organisation som länge varit otidsenlig. Målgruppen är inte vilken som helst. Första bilden jag möter – ett vidöppet logementskåp någonstans i Sverige – avslöjar att homosexuella män numera är eftertraktade i fäderneslandets tjänst: Allt är traditionellt grönt, brunt och svart, men ett foto på plåtskåpets insida visar innehavarens bildsköne pojkvän, med sug i blicken. Bögar i försvaret är ingen nyhet, men när de ostörda pyntar den privata sfären med älskarens bild, hälsningar från fästmannen eller bara en muskulös pinuppa, har något viktigt hänt.
—–Så kommer insikten om mina egna fördomar. Att även kvinnor söker värnplikts- och officersutbildningar har jag i farten liksom glömt bort. Innehavaren av skåpet (och pojkvännen) är såklart en tjej. Och kampanjen skall locka fler. Om det lyckas kan kanske siktet ställas in på nästa omotiverade, utestängda eller osynliggjorda grupp. Skynda långsamt kallas det.